1.Documente pe care pacientul le primeste la externare:

 • Scrisoarea medicală pentru medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu;
 • Rețeta compensată sau gratuită, dacă este cazul;
 • Certificat de concediu medical, dacă este cazul;
 • Recomandări pentru dispozitive medicale, dacă este cazul ;
 • Plan de îngrijiri la domiciliu;
 • Copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă;
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite.

Fiecare pacient primește la externare o scrisoare medicală, care este un document medical standardizat și include date privind motivele internării, investigațiile efectuate, evaluarea medicală și diagnosticul stabilit, tratamentul și evoluția pacientului pe poerioada internarii, durata de spitalizare, schema de tratament, recomandările medicale, planul de îngrijiri la domiciliu .

Toate aceste informații sunt destinate atât pacientului, cât și medicului de familie sau medicului specialist din ambulatoriu sau dispensar, pentru continuarea tratamentului.

2. Externarea pacientului din spitalizare de zi

Toate etapele externării pacientului, de la întocmirea documentelor până la semnarea cu cardul de sănătate și validarea, se realizează în cadrul secției în care acesta a fost internat. Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, are dreptul să primească, la externare documentele enumerate la punctul 1. 

3. Externarea pacientului din spitalizare continuă

Externarea pacientului se face în următoarele condiții:

 • La terminarea tratamentului  sau la depășirea fazei acute a bolii – estimarea momentului externării se face la internarea pacientului și se actualizează în funcție de evoluția clinică;
 • La cererea pacientului – pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost informat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate, având obligația să completeaze și să semneaze formularul de externare la cerere;
 • La transferul pacientului în alte spitale – decizia transferului pacientului în alt spital aparține medicului curant sau medicului de gardă;
 • La decesul pacientului, conform procedurii interne;
 • La părăsirea spitalului fără aziv medical(fuga din spital);
 • Disciplinar, conform procedurii interne.