Acces Mass-Media

Heka Hospital Constanța

Reglementarea accesului mass-media in spital

În cadrul spitalului, relaţia cu mass-media este asigurată numai prin intermediul purtătorului de cuvȃnt, iar datele acestuia sunt afişate pe site-ul spitalului la secţiunea „Contact“.


Accesul mass-mediei în spital se realizează în următoarele condiţii:

  • Cȃnd managementul spitalului solicită o întȃlnire cu reprezentanţii mass media în vederea realizări unei comunicări;
  • La solicitarea reprezentanţilor mass media, în cazul în care există aprobare prealabilă  din partea conducerii spitalului;

Aprobarea se obţine în urma solicitării reprezentanţilor mass media care sunt obligaţi să prezinte o delegaţie de serviciu şi să se angajeze să respecte regulile interne.


Solicitarea scrisă a reprezentanţilor mass media trebuie să conţină următoarele:

  • Nume, prenume solicitant;
  • Entitatea pe care o reprezintă;
  • Scopul pentru care se solicită accesul în spital;
  • Data la care se doreşte accesul în spital;
  • Durata întȃlnirii;

Reprezentantul mass media îşi asumă ca va respecta regulile spitalului cu privire la accesul în incinta şi cu privire la păstrarea confidenţialitatea datelor.

Accesul se realizează numai dupţ obţinerea acordului din partea conducerii spitalului şi asumarea unei declaraţii de confidenţialitate referitoare la informaţiile aflate cu ocazia accesului în spital. Contactarea unui anumit pacient este interzisă fără acceptul pacientului.

Realizarea de imagini în interiorul spitalului se poate realiza numai cu acordul conducerii.