Medicina muncii

Heka Hospital Constanța

Descriere Medicina muncii

În conformitate cu Hotărârea privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor nr. 355/2007, publicată în Monitorul Oficial nr.332/17.05.2007, angajatorul trebuie să asigure angajaţilor servicii medicale preventive. În acest context, în cadrul DIAGNOST SRL (HEKA HOSPITAL) funcţionează departamentul de MEDICINA MUNCII, care vă stă la dispoziţie pentru întocmirea fişelor medicale pentru angajare și pentru control medical periodic.

Conform prevederilor Codului Munciii, Legii nr. 319/2006 – a securității și sănătății în muncă, a HG nr. 1425/2006 modificată și completată prin HG 955/2010 privind normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006 și HG nr. 355/2007 modificată și completatată prin HG 1169/2011 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, angajatorii au obligația să asigure supravegherea stării de sănătate a tuturor angajaților prin asigurarea serviciilor medicale de medicina muncii.

Supravegherea sănătății lucrătorilor este asigurată de medici specialiști de medicina muncii și se desfășoară conform prevederilor H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare.

Servicii medicale Medicina muncii

Consilierea angajatorului privind securitatea și sănătatea în muncă.
Informarea periodică a angajatorului asupra stării de sănătate a personalului angajat.
Control dupa consultatie (in termen de 30 de zile)
Identificarea și comunicarea riscului profesional către toţi factorii implicaţi în procesul muncii.
Consilierea angajatorului privind măsurile tehnico – organizatorice și medicale ce se impun.
Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psihofiziologice ale angajatului.
Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională:

  • Identificarea riscurilor profesionale pe categorii de personal;
  • Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională.

Medici Medicina muncii

Persoana de contact:

Paula Arama
Manager relații clienții

Tel: 07278584766;
E-mail: paula.arama@armoniagrup.ro