Facilități

Heka Hospital Constanța

Cea mai complexă structură din sistemul
medical privat de sănătate din Dobrogea